Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur mycket behöver ni låna för att köpa ut er bror från dödsboet?

Fråga: Jag och min man vill köpa huset efter min avlidna far, jag och min bror är dödsbodelägare. En mäklare har värderat huset till 2 500 000kr, idags läget finns lån på 1 000 000kr. Det finns också ett uppskov på vinstskatt från en husförsäljning på 735 000kr…
Hur mycket måste vi låna av banken och vad ska min bror ha för att köpas ut ur dödsboet?

Svar från AI:

Hej!

För att räkna ut hur mycket ni behöver låna för att köpa ut er bror från dödsboet, behöver ni först räkna ut värdet på dödsboet.

Fastighetens värde

Fastighetens värde är värderat till 2 500 000 kr.

Skulder

Det finns skulder på 1 000 000 kr.

Uppskov på vinstskatt

Det finns också ett uppskov på vinstskatt från en tidigare husförsäljning på 735 000 kr.

Beräkning av dödsboets värde

För att räkna ut värdet på dödsboet, tar ni fastighetens värde och drar ifrån skulderna och uppskovet på vinstskatten. Det ger: 2 500 000 kr – 1 000 000 kr – 735 000 kr = 765 000 kr.

Utköp av bror

Eftersom ni är två dödsbodelägare, har ni rätt till hälften var av dödsboet. Det innebär att er bror har rätt till 765 000 kr / 2 = 382 500 kr.

Belopp att låna

För att köpa ut er bror och betala av skulderna, behöver ni alltså låna 1 000 000 kr (för att betala av skulderna) + 382 500 kr (för att köpa ut er bror) = 1 382 500 kr.

Observera att detta är en förenklad beräkning och att det kan tillkomma andra kostnader, som till exempel kostnader för bouppteckning och arvskifte. Dessutom kan det finnas andra tillgångar och skulder i dödsboet som påverkar beräkningen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även