Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur påverkas Rapid AB av Interp AB:s konkurs?

Fråga: Det har uppstått en del frågor som Rapid AB och bolagets ägare Martina Vinst och Lennart Palm
behöver ha hjälp med:
• För ett år sedan lånade Rapid AB ut pengar till Interp AB. I avtalet står det att Interp AB ska
ställa en fullgod säkerhet för krediten. De kom överens om att säkerheten skulle bestå av en
akvarellmålning av Carl Larsson som Interp AB äger. Målningen har ett marknadsvärde på
1 000 000 kr. Målningen är det finaste föremålet som Interp AB har och därför hänger den i
det rum där styrelsen för Interp AB har sina styrelsemöten. Enligt avtalet mellan Interp AB
och Rapid AB står det dock att ”akvarellmålningen ska enligt detta avtal anses ha kommit
i Rapid AB:s besittning”. För närvarande återstår det 500 000 kr att betala för Interp AB:s
del. Förra veckan hörde dock en advokat av sig till Rapid AB och berättade att Interp AB
har försatts i konkurs. Förvaltarens prognos är att alla med särskild och allmän förmånsrätt
kommer att få full utdelning i konkursen. Oprioriterade borgenärer kommer att få utdelning
med ungefär 10 %. Martina och Lennart undrar hur det kommer att gå för dem i konkursen.

Svar från AI:

Hej!

För att förstå hur Rapid AB påverkas av Interp AB:s konkurs behöver vi först förstå vad som menas med särskild och allmän förmånsrätt samt oprioriterade borgenärer.

Särskild och allmän förmånsrätt

Särskild förmånsrätt innebär att en borgenär har rätt att få betalt före andra borgenärer ur en viss tillgång som borgenären har säkerhet i. Allmän förmånsrätt innebär att en borgenär har rätt att få betalt före oprioriterade borgenärer ur konkursboets tillgångar i allmänhet.

Oprioriterade borgenärer

Oprioriterade borgenärer är de som inte har någon förmånsrätt. De får betalt sist och bara om det finns pengar kvar efter att borgenärer med förmånsrätt har fått full betalning.

Rapid AB:s situation

I Rapid AB:s fall har de lånat ut pengar till Interp AB med en akvarellmålning som säkerhet. Enligt avtalet anses målningen vara i Rapid AB:s besittning, trots att den fysiskt finns hos Interp AB. Detta kan tolkas som att Rapid AB har en särskild förmånsrätt i målningen.

Om det är så, har Rapid AB rätt att få betalt före andra borgenärer ur värdet av målningen. Eftersom målningen har ett marknadsvärde på 1 000 000 kr och det återstår 500 000 kr att betala, borde Rapid AB kunna få full betalning för sitt krav.

Men det kan också vara så att Rapid AB inte har en särskild förmånsrätt. Det beror på hur avtalet tolkas och om det uppfyller kraven för att ge särskild förmånsrätt. Om Rapid AB inte har en särskild förmånsrätt, blir de en oprioriterad borgenär. Då får de bara betalt om det finns pengar kvar efter att borgenärer med förmånsrätt har fått full betalning. I det här fallet skulle de få utdelning med ungefär 10 %.

Slutsats

Hur det går för Rapid AB i konkursen beror alltså på om de har en särskild förmånsrätt i målningen eller inte. Om de har det, borde de kunna få full betalning för sitt krav. Om de inte har det, får de bara betalt om det finns pengar kvar efter att borgenärer med förmånsrätt har fått full betalning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även