Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vem ska betala den latenta skatteskulden vid gåva av bostadsrätt?

Fråga: Det har uppstått en latent skatteskuld efter en bostadsrätts försäljning och därefter har en ny bostadsrätt köpts och givits bort i gåva och sålts igen. Vem skall betala den latenta skatteskulden, givaren eller mottagaren av gåvan?

Svar från AI:

Hej!

I det här fallet är det givaren, alltså den person som ursprungligen ägde bostadsrätten och sedan gav bort den, som är ansvarig för den latenta skatteskulden.

Skatteskuld vid försäljning av bostadsrätt

När man säljer en bostadsrätt i Sverige uppstår en skatteskuld, som är 22% av vinsten man gör på försäljningen. Detta kallas reavinstskatt. Om man därefter köper en ny bostad inom ett år kan man få uppskov med att betala denna skatt. Men skatten försvinner inte, den blir latent, det vill säga vilande.

Gåva av bostadsrätt och latent skatteskuld

Om man sedan ger bort denna bostadsrätt i gåva, överförs inte den latenta skatteskulden till mottagaren. Skatteskulden stannar hos givaren. Detta framgår av Skatteverkets regler.

Försäljning av gåva och latent skatteskuld

Om mottagaren sedan säljer bostadsrätten, uppstår en ny skatteskuld för denne, baserat på vinsten av denna försäljning. Men den ursprungliga latenta skatteskulden förblir hos givaren.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta, i det här fallet är det givaren som ska betala den latenta skatteskulden, oavsett vad som händer med bostadsrätten efter att den har givits bort. Mottagaren av gåvan blir inte ansvarig för givarens skatteskuld.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även