Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en arbetsgivare kräva fysiskt möte med läkare för att godkänna läkarintyg?

Fråga: Kan en arbetsgivare kräva fysiskt möte med läkare för att godkänna läkarintyg?

Svar från AI:

Hej!

Nej, en arbetsgivare kan inte kräva att en anställd ska ha ett fysiskt möte med en läkare för att godkänna ett läkarintyg.

Lagar och rättsliga ramverk

Enligt svensk lag har arbetsgivaren rätt att begära ett läkarintyg från en anställd som är sjuk, men det finns inga specifika krav på hur detta intyg ska erhållas. Det kan vara ett fysiskt möte, men det kan också vara ett telefonmöte eller ett digitalt möte. Det viktiga är att läkaren kan göra en korrekt bedömning av den anställdes hälsotillstånd.

Straff och konsekvenser

Om en arbetsgivare kräver ett fysiskt möte med en läkare, trots att den anställde har ett giltigt läkarintyg, kan det vara ett brott mot diskrimineringslagen. Det kan leda till böter eller skadestånd.

Krav för läkarintyg

För att ett läkarintyg ska vara giltigt, måste det innehålla vissa uppgifter. Det ska till exempel ange hur länge den anställde förväntas vara sjuk, och om det finns några begränsningar i arbetsförmågan. Men det finns inga krav på att den anställde ska ha träffat läkaren fysiskt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även