Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är hyresvärden skyldig att åtgärda ventilationen om den inte har rätt kapacitet?

Fråga: Det står i ett hyresavtal för min butik att ventilation ska tillhandahålles av hyresvärden. Det finns ventilation men den har inte rätt kapacitet till storleken på butiken. Är hyresvärden skyldig att åtgärda detta?

Svar från AI:

Hej!

Om det står i hyresavtalet att hyresvärden ska tillhandahålla ventilation, så har hyresvärden ett ansvar att se till att ventilationen fungerar på ett korrekt sätt. Om ventilationen inte har rätt kapacitet för storleken på butiken kan det anses som en brist i lokalens standard.

Krav på ventilation

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ska ventilationen i en lokal vara tillräcklig för att upprätthålla en god inomhusmiljö. Om ventilationen inte uppfyller dessa krav kan det anses som en brist i lokalens standard.

Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden har enligt 12 kap. 19 § Jordabalken (JB) ansvar för att åtgärda brister i lokalens standard. Om hyresvärden inte åtgärdar bristen kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran enligt 12 kap. 22 § JB, eller i vissa fall häva avtalet enligt 12 kap. 24 § JB.

Rekommendation

För att lösa situationen rekommenderas att du först tar kontakt med hyresvärden och informerar om problemet med ventilationen. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet kan du överväga att kontakta en jurist eller Hyresgästföreningen för vidare rådgivning och eventuell hjälp med att driva ärendet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även