Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har hyresvärden ansvar om värdesaker försvinner under en visning?

Fråga: Om värdesaker och lös egendom försvinner medan hyresvärden håller visning av lägenheten, har dom något ansvar i det?

Svar från AI:

Hej!

Hyresvärden har generellt sett inte ett automatiskt ansvar om dina värdesaker försvinner under en visning av lägenheten. Detta beror på att hyresvärden inte anses vara en förvaringsplats för hyresgästens egendom.

Hyresvärdens ansvar

För att hyresvärden ska anses ansvarig, måste det kunna bevisas att denne har agerat vårdslöst eller oaktsamt. Det kan till exempel vara om hyresvärden lämnar lägenheten olåst eller om det finns bevis för att hyresvärden själv, eller någon denne bjudit in, har stulit egendomen.

Krav för att hyresvärden ska anses ansvarig

För att hyresvärden ska anses ansvarig krävs det att följande rekvisit är uppfyllda:

1. Hyresvärden har agerat vårdslöst eller oaktsamt.
2. Det finns ett orsakssamband mellan hyresvärdens agerande och förlusten av egendomen.
3. Hyresgästen har lidit en skada, det vill säga förlorat egendom.

Straff och ersättning

Om hyresvärden anses ansvarig kan denne bli skyldig att ersätta värdet på de förlorade värdesakerna. Om det kan bevisas att hyresvärden själv har stulit egendomen kan denne även dömas för stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken, vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år.

Rekommendationer

För att undvika sådana situationer är det bäst att förvara värdesaker på ett säkert ställe under visningen. Om du misstänker att något har stulits under en visning, bör du anmäla detta till polisen och kontakta din försäkringsbolag.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även