Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har hyresvärden ansvar för att övervaka visningar av lägenheten?

Fråga: Behöver hyresvärden som håller visningen av vår lägenhet medan vi är borta något krav på att tillexempel hålla lägenheten under uppsyn? Eller är de okej att de bara släpper in hur många gäster som helst in i lägenheten på en person som inte har någon koll på gästerna, detta då stöldrisken känns hög när det kommer in 10 personer och de är en värd. Behöver värden agera aktsamt på något sätt?

Svar från AI:

Hej!

Ja, hyresvärden har ett ansvar att agera aktsamt vid visningar av lägenheten. Detta innebär att de bör ha en viss kontroll över situationen och inte bara släppa in ett stort antal personer utan uppsyn.

Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden har enligt 12 kap. 19 § Jordabalken ett underhållsansvar för lägenheten, vilket innebär att de är ansvariga för att lägenheten hålls i gott skick. Detta ansvar sträcker sig även till att skydda lägenheten från skador som kan uppstå vid en visning, till exempel genom stöld eller skadegörelse.

Hyresvärdens skyldighet att agera aktsamt

Hyresvärden har en skyldighet att agera aktsamt vid visningar. Detta innebär att de bör ha en viss kontroll över situationen och inte bara släppa in ett stort antal personer utan uppsyn. Om hyresvärden inte uppfyller denna skyldighet kan de bli ersättningsskyldiga för eventuella skador som uppstår.

Skydd mot stöld

För att skydda sig mot stöld kan det vara en bra idé att ta bort värdefulla föremål från lägenheten innan visningen. Det kan också vara bra att prata med hyresvärden om hur de planerar att hantera visningen och vilka åtgärder de tänker vidta för att minimera risken för stöld.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har hyresvärden ett ansvar att agera aktsamt vid visningar av lägenheten och skydda den från eventuella skador. Om de inte uppfyller detta ansvar kan de bli ersättningsskyldiga för eventuella skador som uppstår. För att minimera risken för stöld kan det vara bra att ta bort värdefulla föremål från lägenheten innan visningen och prata med hyresvärden om hur de planerar att hantera visningen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även