Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vilka rättigheter har jag som OSA-anställd och var hittar jag information om dem?

Fråga: Jag har en OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) och undrar vilka rättigheter som jag har och var jag hittar information om dem

Svar från AI:

Hej!

Offentligt skyddad anställning (OSA) är en form av anställning som är speciellt framtagen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten till OSA.

Rättigheter som OSA-anställd

Som OSA-anställd har du rätt till samma grundläggande arbetsrättigheter som andra anställda. Det innebär att du har rätt till lön, semester, sjuklön, föräldraledighet och övertidsersättning i enlighet med kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning.

Du har också rätt till anpassningar på arbetsplatsen för att kunna utföra ditt arbete. Det kan handla om tekniska hjälpmedel, anpassning av arbetsuppgifter eller arbetsmiljö.

Information om OSA

Information om OSA och dina rättigheter som OSA-anställd hittar du främst hos Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som ansvarar för OSA. Du kan också få information från ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant.

Lagstiftning och rättsliga ramverk

OSA regleras i lagen (2018:1197) om offentligt skyddad anställning. I lagen finns bestämmelser om bland annat rätten till OSA, arbetsgivarens skyldigheter och Arbetsförmedlingens ansvar.

Utöver lagen om OSA gäller också arbetsrättslig lagstiftning, som till exempel lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Dessa lagar ger dig rättigheter och skydd i din anställning.

Straff och sanktioner

Om en arbetsgivare bryter mot lagen om OSA kan Arbetsförmedlingen dra in stödet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också bli skyldig att betala skadestånd till den anställde.

Rekvisit för OSA

För att ha rätt till OSA måste du ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Du måste också vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du uppfyller kraven för OSA.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även