Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Var hittar jag paragraf 23 och 24 i Agenturlagen?

Fråga: Var hittar jag paragraf 23 och 24 i Agenturlagen

Svar från AI:

Hej!

Agenturlagen finns att hitta i sin helhet på Riksdagens webbplats, där alla svenska lagar finns tillgängliga. Agenturlagen (1990:409) består av 24 paragrafer, så paragraf 23 och 24 är de sista paragraferna i lagen.

Paragraf 23

Paragraf 23 i Agenturlagen handlar om att lagen inte gäller för avtal som ingås före den 1 januari 1991. Detta innebär att om ett avtal ingicks före detta datum, så är det inte Agenturlagen som gäller för det avtalet.

Paragraf 24

Paragraf 24 i Agenturlagen handlar om att lagen börjar gälla den 1 januari 1991. Detta innebär att alla avtal som ingås efter detta datum omfattas av Agenturlagen.

För att hitta dessa paragrafer kan du söka på ”Agenturlagen” på Riksdagens webbplats, och sedan scrolla ner till slutet av lagen. Där hittar du paragraf 23 och 24.

Observera att det alltid är bra att konsultera en jurist om du har specifika frågor kring hur lagen tillämpas i ett specifikt fall.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även