Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Måste arbetsgivare ge skriftlig information till en vikarie gällande anställningen?

Fråga: Måste arbetsgivare ge skriftlig information till en vikarie gällande anställningen,

Svar från AI:

Hej!

Ja, enligt svensk lag är arbetsgivaren skyldig att ge skriftlig information om anställningsvillkoren till alla anställda, inklusive vikarier. Detta framgår av Lagen om anställningsskydd (LAS), mer specifikt i 6 § Anställningsbevislagen.

Anställningsbevislagen

Enligt Anställningsbevislagen ska arbetsgivaren senast en månad efter det att anställningen påbörjats lämna skriftlig information om alla väsentliga villkor som gäller för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Detta gäller oavsett om det är en tillsvidareanställning, en tillfällig anställning eller en vikariatanställning.

Vad ska anställningsbeviset innehålla?

Anställningsbeviset ska bland annat innehålla uppgifter om parternas identitet, arbetsplatsens eller arbetsgivarens adress, anställningens art och om den är tidsbegränsad, datum för anställningens början, lön och andra förmåner, arbetstid och semester, uppsägningstid samt tillämpliga kollektivavtal.

Straff vid bristande information

Om arbetsgivaren inte uppfyller kravet på att ge skriftlig information om anställningsvillkoren kan det leda till skadeståndsansvar. Detta framgår av 31 § Lagen om anställningsskydd.

Sammanfattning

Så för att svara på din fråga, ja, arbetsgivaren måste ge skriftlig information till en vikarie gällande anställningen. Detta är ett lagkrav i Sverige och brist på att följa detta kan leda till skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även