Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad innebär en visstidsanställning på 18 timmar i månaden?

Fråga: Vad innebär ett anställningsavtal där det står att man har en visstidsanställning på 18 timmar i månaden från och med 20231115 tom 20240215. Är jag skyldig att arbeta 18 timmar eller kan jag säga att jag inte kan och jobba till exempel 8 timmar utan att bryta mot avtalet!

Svar från AI:

Hej!

Ett anställningsavtal där det står att du har en visstidsanställning på 18 timmar i månaden innebär att du har åtagit dig att arbeta 18 timmar varje månad under den angivna perioden.

Arbetstid och anställningsavtal

Enligt svensk arbetsrätt är det avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare som styr hur mycket du ska arbeta. Om det står i ditt anställningsavtal att du ska arbeta 18 timmar i månaden, så är det det du har åtagit dig att göra.

Kan jag arbeta mindre än avtalat?

Om du vill arbeta mindre än de avtalade 18 timmarna, behöver du diskutera det med din arbetsgivare. Det är upp till arbetsgivaren att godkänna en minskning av dina arbetstimmar. Om arbetsgivaren inte godkänner, och du ändå arbetar mindre än avtalat, kan det ses som ett avtalsbrott.

Konsekvenser av avtalsbrott

Avtalsbrott kan leda till olika konsekvenser beroende på situationen. I vissa fall kan arbetsgivaren ha rätt att säga upp dig. I andra fall kan du bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Detta beror på omständigheterna och hur mycket arbetsgivaren lider skada av att du inte uppfyller ditt avtal.

Sammanfattning

För att sammanfatta, om du har ett anställningsavtal där det står att du ska arbeta 18 timmar i månaden, så är det det du har åtagit dig att göra. Om du vill arbeta mindre, behöver du diskutera det med din arbetsgivare och få dennes godkännande. Om du arbetar mindre utan arbetsgivarens godkännande, kan det ses som ett avtalsbrott med potentiella konsekvenser.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 1]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även