Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Avräkning av preskriberade fängelsestraff i Sverige

Fråga: Jag blev dömd till en månad fängelse 2017 02 13 preskiberat ca 2022 02 13 ej verkställd
Dom två 2017 02 13 fängelse en månad
2022 06 29 preskiberad ej verkställd.
Dom 3 2019 08 28 fängelse en månad
började avkäna 2023 04 01 82 dag ska Dom två preskiberade månader avräknas.

Svar från AI:

Hej!

För att förstå hur preskription och avräkning av fängelsestraff fungerar i Sverige, är det viktigt att känna till några grundläggande principer.

Preskription av straff

Enligt svensk lag preskriberas ett fängelsestraff om det inte har verkställts inom viss tid. För fängelsestraff som är kortare än sex månader, är preskriptionstiden fem år. Det innebär att om straffet inte har verkställt inom fem år från domen, preskriberas straffet och behöver inte längre verkställas.

I ditt fall, verkar det som att dina två första domar från 2017 har preskriberats eftersom de inte verkställdes inom fem år.

Avräkning av straff

När det gäller avräkning av straff, är det viktigt att notera att preskriberade straff inte kan avräknas från ett verkställt straff. Detta beror på att preskription innebär att rätten att verkställa straffet har upphört.

Det innebär att de två preskriberade månaderna från dina första två domar inte kan avräknas från det straff du började avtjäna 2023.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, preskriberade straff kan inte avräknas från ett verkställt straff. De två preskriberade månaderna från dina första två domar kan alltså inte avräknas från det straff du började avtjäna 2023.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 2]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även