Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad gäller om en bostadsrätt ges bort innan dödsfall och en bröstarvinge känner sig förfördelad?

Fråga: Om någon ger bort en bostadsrätt till barnbarn 1-2 år innan hon avlider. Vad gäller för den bröstarvinge som känner sig förfördelad?

Svar från AI:

Hej!

Om någon ger bort en bostadsrätt till sitt barnbarn 1-2 år innan hon avlider, kan det uppstå situationer där andra bröstarvingar känner sig förfördelade. I Sverige finns det lagar och rättsliga ramverk som reglerar sådana situationer.

Lag om gåva

Enligt svensk lag (Ärvdabalken 7 kap. 4 §) kan en gåva som givits inom en viss tid före givarens död, räknas som förskott på arv. Detta innebär att gåvan kan komma att räknas in i bodelningen vid dödsfallet. Om gåvan ges mindre än två år före dödsfallet, räknas den automatiskt som förskott på arv, om inte annat har avtalats.

Bröstarvinges rätt

En bröstarvinge har rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det arv som hen skulle ha fått om det inte fanns något testamente (Ärvdabalken 7 kap. 1 §). Om en bröstarvinge känner sig förfördelad på grund av att en bostadsrätt har givits bort, kan hen begära jämkning av testamentet för att säkerställa sin rätt till laglotten (Ärvdabalken 7 kap. 3 §).

Krav för jämkning

För att en bröstarvinge ska kunna begära jämkning av testamentet, måste vissa krav vara uppfyllda. För det första måste hen kunna visa att hen inte fått sin laglott. För det andra måste hen kunna visa att gåvan till barnbarnet har påverkat hens möjlighet att få sin laglott.

Straff och konsekvenser

Det finns inga direkta straff för den som ger bort en bostadsrätt på detta sätt, men det kan få konsekvenser för hur arvet fördelas. Om en bröstarvinge framgångsrikt begär jämkning av testamentet, kan det leda till att barnbarnet som mottagit bostadsrätten måste betala tillbaka en del av värdet för att säkerställa att de andra bröstarvingarna får sin laglott.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även