Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det lagligt att få lön från ett annat företag än det man arbetar för i Sverige?

Fråga: Hej !
Jag arbetade i ett taxibolag och jag fick reda på att ägaren till företaget hade förlorat sitt tillstånd och betalade mig min lön från ett annat företag som tillhörde hans vän. Är det ett brott mot lagen eller är det normalt?

Svar från AI:

Hej!

Det du beskriver kan vara problematiskt ur ett juridiskt perspektiv. I Sverige är det viktigt att arbetsgivare följer lagen om anställningsskydd (LAS) och skattelagstiftningen.

Anställningsavtal och lön

Enligt LAS ska du som anställd ha ett skriftligt anställningsavtal där det bland annat framgår vem som är din arbetsgivare. Det är också arbetsgivaren som ska betala ut din lön. Om du får din lön från ett annat företag än det du arbetar för, kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Skatt och sociala avgifter

Arbetsgivaren är också skyldig att betala arbetsgivaravgifter och dra av preliminärskatt på din lön. Om lönen betalas ut från ett annat företag, kan det bli svårt för Skatteverket att kontrollera att rätt skatt och avgifter betalas.

Arbetsgivarens ansvar

Om företagsägaren har förlorat sitt tillstånd att driva taxiverksamhet, men fortsätter att göra det och betalar ut löner från ett annat företag, kan det vara fråga om brott mot bland annat skattelagstiftningen och lagen om yrkestrafik. Det kan leda till straff i form av böter eller fängelse.

Rekommendation

Om du misstänker att något inte står rätt till, bör du ta kontakt med fackförbundet om du är medlem, eller med Arbetsmiljöverket eller Skatteverket. De kan ge dig råd om hur du ska gå vidare. Du har rätt att arbeta under lagliga och rättvisa förhållanden, och det är viktigt att du tar upp frågan om du misstänker att något inte stämmer.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även