Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag få medborgarskap i Sverige trots problem med identitetsstyrkning?

Fråga: Jag fick avslag från migrationsverket pgv att jag inte kan styrka min identitet.jag har levt skötsamt i sverige sedan 9 år har ett pass från Afghanistan men problemet är att jag har registrerats under ett annat efternamn i Grekland, Anledningen till det var att jag var mindreårig och en mindreårig fick inte lämna den stängda centret förrän ett år därför blev jag tvungen att hitta en familj som skulle säga att jag är en del av deras familj, den informationen fick jag från smugglaren och han tvingade alla mindreåriga att göra samma sak. Jag har förklarat läget för migrationsverket men ändå fått avslag. Jag undrar om det finns en möjlighet för mig att få medborgarskap nu eftersom enligt migrationsverket är ens identitet styrkt om man har bott i sverige under samma identitet i minst 8 år. Jag har kontakt med de som var med mig i Grekland som mindreårig och gjorde samma sak, de har ännu inte fått svar från migrationsverket så jag undrar om de får godkänd för medborgarskap har jag rätt att få mitt beslut ändrat? Tack så mycket för hjälpen

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex situation du befinner dig i. Enligt svensk lag är det viktigt att kunna styrka sin identitet för att kunna få medborgarskap. Detta är reglerat i 11 kap. 4 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Identitetsstyrkning

För att kunna styrka din identitet behöver du kunna visa upp ett pass eller annat identitetshandling från ditt hemland. I ditt fall har du ett pass från Afghanistan, men problemet är att du har registrerats under ett annat efternamn i Grekland. Detta kan skapa problem då det kan ifrågasättas om passet verkligen tillhör dig.

Åttaårsregeln

Du nämner att du har bott i Sverige i nio år. Enligt Migrationsverket kan en person anses ha styrkt sin identitet om hen har bott i Sverige under samma identitet i minst åtta år. Detta är dock inte en absolut regel, utan en bedömning som görs i varje enskilt fall.

Ändring av beslut

Om du har fått avslag på din ansökan om medborgarskap kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du bör då förklara varför du anser att beslutet är fel och vad du vill att rätten ska ändra. Om dina vänner som var med dig i Grekland får godkänt för medborgarskap kan det eventuellt stärka din ställning, men det är inte säkert att det leder till att ditt beslut ändras.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du tar kontakt med en jurist eller annan expert på migrationsrätt för att få hjälp med din situation. Det är viktigt att du får rätt stöd och rådgivning i denna komplexa process. Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även