Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

När kan jämkning av skadestånd bli aktuellt?

Fråga: När kan det bli aktuellt med jämkning av skadestånd?
Grupp av svarsalternativ

När skadevållaren och skadelidande bor tillsammans

När skadelidande har avlidit till följd av skadorna

När den som vållat skadan har gjort detta av vårdslöshet

När den som vållat skadan har gjort detta med uppsåt

När skadelidande själv har medverkat till skadan

Svar från AI:

Hej!

Jämkning av skadestånd kan bli aktuellt i flera olika situationer. Enligt skadeståndslagen (1972:207) kan skadeståndet jämkas om det finns särskilda skäl. Det kan till exempel vara om skadelidande själv har medverkat till skadan, om skadevållaren har agerat av vårdslöshet eller om skadevållaren och skadelidande bor tillsammans.

Skadelidande själv har medverkat till skadan

Om skadelidande har medverkat till skadan kan skadeståndet jämkas. Detta framgår av 6 kap. 1 § skadeståndslagen. Det innebär att om skadelidande till exempel har varit oaktsam och därmed bidragit till skadan, kan skadeståndet sänkas.

Skadevållaren har agerat av vårdslöshet

Om skadevållaren har agerat av vårdslöshet kan skadeståndet jämkas. Detta framgår av 6 kap. 1 § skadeståndslagen. Det innebär att om skadevållaren inte har haft uppsåt att skada, men ändå har orsakat skada genom oaktsamhet, kan skadeståndet sänkas.

Skadevållaren och skadelidande bor tillsammans

Om skadevållaren och skadelidande bor tillsammans kan skadeståndet jämkas. Detta framgår av 6 kap. 2 § skadeståndslagen. Det innebär att om skadevållaren och skadelidande till exempel är gifta eller sambo och bor tillsammans, kan skadeståndet sänkas.

Det är dock viktigt att notera att jämkning av skadestånd inte alltid är aktuellt. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är också viktigt att notera att det inte är möjligt att jämka skadeståndet om skadevållaren har agerat med uppsåt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även