Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur och när kan man begära jämkning av arv i Sverige?

Fråga: Hur och när begär man jämnkning av arv

Svar från AI:

Hej!

Jämkning av arv kan begäras när en arvlåtare har testamenterat bort mer än vad lagen tillåter, det vill säga mer än den disponibla kvoten. I Sverige har bröstarvingar (barn till den avlidne) rätt till sin laglott, vilket är hälften av det de skulle ha fått om det inte fanns något testamente. Om testamentet strider mot detta kan bröstarvingar begära jämkning.

När kan man begära jämkning?

En begäran om jämkning av arv kan göras när arvlåtaren har avlidit och testamentet har upprättats. Det är viktigt att agera snabbt eftersom det finns en tidsgräns för när man kan begära jämkning. Enligt svensk lag ska en begäran om jämkning göras inom sex månader från det att man fick del av testamentet.

Hur begär man jämkning?

För att begära jämkning av arv behöver man skicka in en skriftlig begäran till tingsrätten i den avlidnes hemkommun. Begäran ska innehålla information om vem som begär jämkning, vilket arv det gäller, och varför man anser att testamentet bör jämkas. Det är också bra att inkludera kopior av relevanta dokument, som till exempel testamentet.

Vad händer efter att man har begärt jämkning?

När tingsrätten har mottagit begäran om jämkning kommer de att granska ärendet. Om de anser att testamentet strider mot lagens bestämmelser om laglott kan de besluta att testamentet ska jämkas. Det innebär att bröstarvingarna får ut sin laglott och att testamentet i övrigt gäller för den del av arvet som överstiger laglotten.

Kom ihåg att det kan vara komplicerat att begära jämkning av arv och det kan vara en bra idé att ta hjälp av en jurist.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även