Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan familjerätten neka mig att bo hos min partner under hennes barnfria veckor?

Fråga: Jag har träffat en ny partner som går på möten hos familjerätten med hennes exman. Hon och hennes exmake har varit hos familjerätten och fått ett beslut att jag inte får bo hos henne under tiden hon går igenom en psykisk utredning och eller inte när hon har sin dotter. Jag är sedan tidigare dömd för ett våldsbrott mot en vuxen människa som jag avtjänat fängelsestraff för. Men det finns ingen risk för upprepande brott. Och nu nekar familjerätten mig och min nya sambo rätten till att bo tillsammans under hennes barnfria veckor.

Familjerätten har beslutat att min nya partner måste genomgå en utredning runt hennes depression och tillåter inte mig bo hos henne under hennes barnfria veckor. Har familjerätten verkligen rätten att neka att träffa mig under hennes barnfria veckor?

Alltså min fråga är. Kan familjerätten neka mig från att bo hos min nya partner under tiden hon går igenom en psykiatrisk utredning runt hennes psykiska ohälsa under hennes barnfria veckor. Kan familjerätten på något sätt neka mig o henne att få träffas i ett barnfritt boende.

Svar från AI:

Hej!

Familjerätten har som uppgift att skydda barns rättigheter och intressen. De kan fatta beslut som påverkar barnets boende, umgänge och vårdnad. Men det är viktigt att förstå att familjerätten inte har någon direkt makt att bestämma över vuxnas privatliv, så länge det inte påverkar barnets välfärd.

Umgänge och boende

Familjerätten kan inte direkt förbjuda dig att bo hos din partner under hennes barnfria veckor. De kan dock rekommendera att du inte bor där om de anser att det kan påverka barnets välfärd negativt. Om din partner väljer att följa denna rekommendation, kan det ses som ett tecken på att hon tar sitt ansvar som förälder på allvar.

Psykiatrisk utredning

Om din partner genomgår en psykiatrisk utredning, kan det vara att familjerätten rekommenderar att hon bor ensam under denna tid för att fokusera på sin hälsa. Detta är dock bara en rekommendation och inte ett juridiskt bindande beslut.

Din tidigare dom

Din tidigare dom för våldsbrott kan påverka familjerättens bedömning. De kan anse att det finns en risk för barnet, även om du själv anser att det inte finns någon risk för upprepning. Men återigen, de kan inte förbjuda dig att bo hos din partner.

Sammanfattning

Familjerätten kan ge rekommendationer baserade på barnets bästa, men de kan inte direkt förbjuda dig att bo hos din partner under hennes barnfria veckor. Det är upp till din partner att bestämma om hon vill följa dessa rekommendationer eller inte. Om hon väljer att inte följa dem, kan det dock påverka familjerättens framtida beslut gällande vårdnad och umgänge.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även