Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en styvfar neka mig min laglott efter min mors död?

Fråga: jag undrar om man vet att min styvfar inte vill betala mig min laglot efter min mor efter försäljningen av deras gemensamma hus kan han neka mig tills han dör och göra av med min laglot och ge bort min andel av arvet till någon annan

Svar från AI:

Hej!

Enligt svensk arvsrätt har du som bröstarvinge (det vill säga barn till den avlidne) rätt till din laglott, vilket är hälften av din arvslott. Detta gäller oavsett vad som står i ett eventuellt testamente.

Arvsrätt och laglott

Om din mor var gift med din styvfar vid sin bortgång och de hade gemensamma barn, ärver styvfadern allt till livstid, men han kan inte testamentera bort din laglott. Om de inte hade gemensamma barn, ärver du och eventuella syskon direkt efter din mor.

Arv och försäljning av gemensamt hus

Om din mor och styvfar ägde ett hus tillsammans och det säljs efter din mors död, ska hälften av försäljningsvärdet tillfalla din mors arvingar, det vill säga dig och eventuella syskon. Din styvfar kan inte neka dig detta.

Om styvfadern vägrar betala ut arvet

Om din styvfar vägrar betala ut din laglott kan du vända dig till tingsrätten och begära att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen har till uppgift att se till att arvet fördelas rättvist mellan arvingarna.

Straff för att undanhålla arv

Att medvetet undanhålla någons arv är ett brott enligt svensk lag och kan leda till straff i form av böter eller fängelse.

Krav för att få ut sin laglott

För att få ut din laglott behöver du kunna styrka att du är bröstarvinge, det vill säga barn till den avlidne. Detta kan du göra genom att visa upp ett dödsbevis och eventuellt en födelseattest.

Sammanfattningsvis kan din styvfar inte neka dig din laglott, och han kan inte heller ge bort din andel av arvet till någon annan. Om han försöker göra detta kan du vända dig till tingsrätten för att få hjälp.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även