Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en svensk medborgare som gift sig utomlands ta sin fru till Sverige?

Fråga: Jag är en svensk medborgare som har gift mig utomlands men på grund av pandemin fick jag lämna landet, jag
fick därför även lämna min fru, vi har inga barn. Kan jag få hit henne till Sverige?

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är möjligt för en svensk medborgare som har gift sig utomlands att ta sin fru till Sverige. Detta kallas för anhöriginvandring och regleras av Utlänningslagen.

Anhöriginvandring enligt Utlänningslagen

Enligt Utlänningslagen kan en utländsk medborgare få uppehållstillstånd i Sverige om hen är gift, sambo eller registrerad partner med någon som är bosatt i Sverige. Personen som bor i Sverige måste kunna styrka sin identitet och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er båda.

Krav för att få uppehållstillstånd

För att din fru ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige behöver du uppfylla vissa krav. Du måste kunna försörja både dig själv och din fru. Det innebär att du ska ha en inkomst som räcker för er båda och att du inte får ha några bidrag från socialtjänsten. Du måste också ha en bostad som är tillräckligt stor och av god standard för er båda.

Ansökan om uppehållstillstånd

För att din fru ska kunna komma till Sverige behöver hon ansöka om uppehållstillstånd. Ansökan ska göras från hennes hemland och hon får inte resa in i Sverige förrän hon har fått sitt uppehållstillstånd beviljat. Ansökan görs via Migrationsverkets hemsida eller på en svensk ambassad eller konsulat i hennes hemland.

Behandlingstid och beslut

Behandlingstiden för ansökningar om uppehållstillstånd kan variera. När Migrationsverket har fattat ett beslut kommer din fru att få besked om detta. Om hennes ansökan beviljas får hon ett uppehållstillståndskort som visar att hon har rätt att vistas i Sverige.

Så, för att sammanfatta, ja, det är möjligt för dig att ta din fru till Sverige, men det finns vissa krav som måste uppfyllas och en process som måste följas.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även