Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan preskriptionstiden påverka en civilrättslig stämning vid olovligt bygge?

Fråga: Vår granne har olovandes byggt på vår tomt och dessvärre byggt in luftspalten som ska finnas mellan våra radhus. han har dessutom klistrat silicon på vår husvägg för att täta sitt uterum. Vi har inte vetat om detta eller sett att det skett, så efter tio år när vi nu överklagat deras uterumsbygge får vi avslag av byggnadsnämnden pg av preskriptionstiden tio år och tre månader gått. Om vi stämmer civilrättsligt finns då preskriptionstiden kvar? Vi är djupt oroade då vi sett det finns mögel sporer mellan huskropparna.

Svar från AI:

Hej!

Preskriptionstiden kan ha en inverkan på möjligheten att stämma civilrättsligt, men det beror på vilken typ av skada det handlar om.

Preskriptionstid och fastighetsintrång

I ert fall, där grannen har byggt på er tomt utan tillstånd, kan det röra sig om ett fastighetsintrång. Enligt svensk lag (4 kap. 7 § Jordabalken) kan ägaren till en fastighet kräva att ett intrång upphör. Det finns ingen preskriptionstid för att kräva att ett sådant intrång upphör.

Preskriptionstid och skadestånd

Om ni vill kräva skadestånd för skador som orsakats av bygget, till exempel mögelskador, gäller dock andra regler. Enligt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen börjar preskriptionstiden löpa när skadan inträffade. Om skadan upptäcks senare, kan preskriptionstiden börja löpa från den tidpunkt då ni borde ha upptäckt skadan. Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk är normalt sett tre år, men kan i vissa fall vara upp till tio år.

Preskriptionstid och bygglov

När det gäller bygglov, kan byggnadsnämnden inte kräva att ett bygge rivs om det har stått i mer än tio år. Detta framgår av 9 kap. 36 § Plan- och bygglagen. Men det betyder inte att ni som grannar inte kan ha rätt till skadestånd eller att kräva att intrånget upphör.

Sammanfattning

För att sammanfatta, preskriptionstiden kan ha en inverkan på möjligheten att stämma civilrättsligt, men det beror på vilken typ av skada det handlar om. Om det rör sig om ett fastighetsintrång, finns ingen preskriptionstid. Om det rör sig om skadestånd, kan preskriptionstiden vara tre till tio år. Om det rör sig om bygglov, kan byggnadsnämnden inte kräva att ett bygge rivs om det har stått i mer än tio år. Men det betyder inte att ni som grannar inte kan ha rätt till skadestånd eller att kräva att intrånget upphör.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även