Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har min son rätt att behålla mina guldföremål som förvaras i hans bankfack?

Fråga: Har min son rätt att behålla mina guldföremål, en del av dem ingick i ett dödsbo. Föremålen skulle förvaras i hans bankfack tills jag fick ett eget. Han vägrar och hans fru säger att de har fått dem. Men jag har en dotter och hon får ju inget då.

Svar från AI:

Hej!

Om guldföremålen ursprungligen tillhörde dig och du bara lät din son förvara dem i sitt bankfack, har han inte rätt att behålla dem. Detta gäller oavsett om föremålen ingick i ett dödsbo eller inte. Enligt svensk lag (Äganderättslagen) är det du som är ägare till föremålen, om du inte uttryckligen har gett dem till din son.

Äganderätt och överlåtelse

För att din son ska bli ägare till föremålen, krävs det att du har överlåtit dem till honom. En överlåtelse innebär att du frivilligt och medvetet ger bort dina rättigheter till föremålen till din son. Om du bara har låtit honom förvara föremålen, har ingen överlåtelse skett.

Bevisbörda

Om det blir en tvist om äganderätten till föremålen, är det i regel den som påstår att en överlåtelse har skett som har bevisbördan. Det innebär att det är din son och hans fru som måste bevisa att du har gett dem föremålen.

Straff för olovligt förfogande

Om din son vägrar att ge tillbaka dina föremål, kan det vara fråga om olovligt förfogande enligt Brottsbalken. Det kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Arv och testamente

Om föremålen ingick i ett dödsbo och du vill att de ska fördelas mellan dina barn, kan det vara bra att skriva ett testamente. I testamentet kan du ange hur du vill att dina tillhörigheter ska fördelas efter din död. Om du inte skriver ett testamente, fördelas ditt arv enligt reglerna i Ärvdabalken.

För att lösa situationen kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. De kan ge råd om hur du bäst går vidare och kan hjälpa till att skriva ett testamente om det behövs.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även