Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad kan jag göra om min arbetsgivare bryter mot Arbetsmiljölagen?

Fråga: Min arbetsgivare bryter mot Arbetsmiljölagen. Jag har kontaktat Facket. Från 2021 jag larmar till chef , chefans chef och Facket om att Arbetsmiljölagen inte följs allvariga brister på återhämtning leder till ohälsa, brist på samarbete med chef. Min kurator och Försäkringskassa har påpekat att det finns brister men fått ingen svar. Jag har bevis på det jag säger. Jag blir kränkt från min chef, hon ignorera mig, sprider elaka rykten. Hur kan jag hjälpa mig och min kollega?

Svar från AI:

Hej!

Det är tråkigt att höra om din situation. Det är viktigt att du vet att du har rättigheter och det finns flera steg du kan ta för att skydda dig själv och dina kollegor.

Arbetsmiljöverket

Först och främst, om du upplever att din arbetsgivare bryter mot Arbetsmiljölagen, kan du anmäla detta till Arbetsmiljöverket. De har ansvar för att se till att arbetsgivare följer lagen. Du kan göra en anonym anmälan om du känner dig obekväm med att din arbetsgivare får reda på att det är du som har anmält.

Arbetsrättsliga åtgärder

Om du blir kränkt av din chef, kan det vara fråga om trakasserier eller diskriminering. Detta är allvarligt och strider mot Diskrimineringslagen. Du kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Bevis

Du nämner att du har bevis för det du säger. Det är bra, eftersom det kan stärka din ställning i en eventuell rättslig process. Bevis kan vara e-postmeddelanden, sms, vittnesmål från kollegor eller annat som styrker dina påståenden.

Stöd och rådgivning

Det är också viktigt att du söker stöd och rådgivning. Du nämner att du redan har kontaktat facket. De kan ge dig råd om hur du ska gå vidare och kan eventuellt också företräda dig i en eventuell tvist med din arbetsgivare.

Arbetsrättslig process

Om situationen inte förbättras, kan det bli aktuellt med en arbetsrättslig process. Det kan till exempel handla om en tvist om uppsägning, skadestånd för diskriminering eller trakasserier, eller en tvist om arbetsmiljöfrågor. En sådan process kan vara komplicerad och det kan vara bra att ha juridisk hjälp.

Skydd mot repressalier

Slutligen, det är viktigt att du vet att du har rätt till skydd mot repressalier. Det innebär att din arbetsgivare inte får straffa dig för att du har påtalat brister i arbetsmiljön eller anmält diskriminering eller trakasserier. Om du upplever att du blir utsatt för repressalier, kan du anmäla detta till Arbetsmiljöverket och/eller DO.

Hoppas att detta ger dig en vägledning i hur du kan gå vidare. Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även