Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är avtalet om nyttjanderätt på skotern fortfarande giltigt?

Fråga: För några år sedan skrev jag och min morbror ett avtal. Avtalet innebär att jag har nyttjanderätt på hans skoter och när han inte längre vill ha den ska vi skriva över skotern på mig. Jag har därefter nyttjat skotern i sex år. Nu har min morbror fått en godman ska säger att skotern ska lämnas tillbaka.
Är det avtalet giltigt?

Svar från AI:

Hej!

För att avgöra om avtalet är giltigt eller inte, behöver vi titta på några olika aspekter.

Avtalets giltighet

Först och främst, i Sverige är avtal generellt bindande enligt avtalslagen. Det betyder att om du och din morbror har kommit överens om något och båda parter har förstått och accepterat villkoren, så är avtalet giltigt. Det spelar ingen roll om avtalet är muntligt eller skriftligt, även om det sistnämnda är att föredra eftersom det är lättare att bevisa vad som har avtalats.

Godmanskapets inverkan

När det gäller godmanskapet, så kan det komplicera saker och ting. En god man har till uppgift att ta hand om en annan persons ekonomiska och/eller personliga angelägenheter. Om din morbror har fått en god man, kan det vara så att han inte längre har rätt att fatta beslut om sina egna tillgångar. Detta kan påverka avtalet ni har.

Avtalets innehåll

Det är också viktigt att titta på vad avtalet faktiskt säger. Om avtalet klart och tydligt säger att du har rätt att använda skotern tills din morbror inte längre vill ha den, och det inte finns några andra villkor eller klausuler som kan påverka detta, så borde avtalet fortfarande vara giltigt.

Slutsats

Så, för att svara på din fråga: Ja, avtalet kan fortfarande vara giltigt. Men det beror på vad avtalet säger och hur godmanskapet påverkar din morbrors rätt att fatta beslut om sina tillgångar. Om du är osäker, kan det vara en bra idé att prata med en jurist eller någon annan expert på området.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 4]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även