Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en agent ha rätt till avgångsvederlag baserat på avtalet?

Fråga: Har jag som agent rätt till avgångsvederlag med nedanstående text i avtalet?
1. Agenten har tillfört bolaget nya kunder eller väsentligt ökat handeln med den befintliga kundkretsen och företaget kommer att ha väsentlig fördel av förändringen, och
2. avgångsvederlag är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, särskilt agentens förlust av provision på avtal med de i första punkten angivna kunderna.

Svar från AI:

Hej!

Ja, enligt Agenturlagen (1991:351) i Sverige kan en agent ha rätt till avgångsvederlag om vissa villkor är uppfyllda. De två punkterna du nämner i ditt avtal verkar vara i linje med dessa villkor.

Villkor för avgångsvederlag

För det första, enligt 23 § Agenturlagen, har agenten rätt till avgångsvederlag om agenten har tillfört bolaget nya kunder eller väsentligt ökat handeln med den befintliga kundkretsen och företaget kommer att ha väsentlig fördel av förändringen. Detta verkar vara fallet baserat på den första punkten i ditt avtal.

För det andra, enligt samma paragraf, ska avgångsvederlaget vara skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, särskilt agentens förlust av provision på avtal med de i första punkten angivna kunderna. Detta verkar också vara fallet baserat på den andra punkten i ditt avtal.

Beloppet av avgångsvederlag

Beloppet av avgångsvederlaget ska enligt 24 § Agenturlagen inte överstiga en ersättning som motsvarar ett år av den genomsnittliga årliga provision som agenten har fått under de senaste fem åren eller under den tid agenten har varit verksam om den är kortare än fem år.

Slutsats

Så, baserat på informationen i ditt avtal och Agenturlagen, verkar det som att du som agent kan ha rätt till avgångsvederlag. Men det är viktigt att notera att detta är en generell tolkning och det kan finnas andra faktorer som kan påverka din rätt till avgångsvederlag. Det kan vara klokt att konsultera med en juridisk expert för att få en mer detaljerad bedömning av din situation.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även