Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer om en entreprenör inte svarar med en åtgärdsplan till besiktningsmannen?

Fråga: Då en entreprenör inte svarar med en åtgärdsplan till Besiktningsmannen på de fel som måste åtgärdas på ett bygge, vad händer då?

Svar från AI:

Hej!

Om en entreprenör inte svarar med en åtgärdsplan till besiktningsmannen angående de fel som måste åtgärdas på ett bygge, kan det leda till flera konsekvenser. Här är några av de möjliga utfallen:

Krav på åtgärdande av fel

Om entreprenören inte åtgärdar felen inom den angivna tidsramen, kan beställaren (den som anlitat entreprenören) kräva att felen åtgärdas enligt avtalet mellan parterna. Om entreprenören fortfarande inte åtgärdar felen, kan beställaren ha rätt att häva avtalet, kräva skadestånd eller anlita en annan entreprenör för att åtgärda felen på den ursprungliga entreprenörens bekostnad.

Dröjsmål och vite

Om entreprenören inte åtgärdar felen inom den angivna tidsramen, kan det anses som ett dröjsmål. Om det finns en avtalsklausul om vite (en förutbestämd summa som ska betalas vid dröjsmål), kan beställaren kräva att entreprenören betalar detta vite.

Reklamation och ansvar

Enligt AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) har entreprenören ansvar för fel och brister i bygget under garantitiden, som normalt är två år efter slutbesiktningen. Om entreprenören inte åtgärdar felen trots påpekande från besiktningsmannen, kan beställaren reklamera felen och kräva att de åtgärdas. Om entreprenören fortfarande inte åtgärdar felen, kan beställaren ha rätt att kräva skadestånd eller att entreprenören betalar för kostnaderna att anlita en annan entreprenör för att åtgärda felen.

Tvistlösning

Om parterna inte kan komma överens om hur felen ska åtgärdas, kan de behöva gå vidare till en tvistlösning, till exempel genom förhandling, medling, skiljeförfarande eller domstol. Det är viktigt att parterna följer de avtalsenliga förfarandena för att lösa tvister, och att de dokumenterar alla steg i processen.

Det är viktigt att entreprenören och beställaren kommunicerar och samarbetar för att lösa eventuella problem som uppstår under byggprocessen. Om entreprenören inte svarar med en åtgärdsplan, är det viktigt att beställaren agerar enligt avtalet och de lagar och regler som gäller för byggentreprenader i Sverige.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även