Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad gäller vid övergångsställen och rondeller?

Fråga: Vad i hela friden gäller vid övergångsställen och rondeller?

Svar från AI:

Hej!

Övergångsställen

Vid övergångsställen gäller att bilister ska visa hänsyn och lämna företräde till fotgängare som är på väg att gå över eller redan befinner sig på övergångsstället. Detta framgår av 3 kap. 46 § i trafikförordningen (1998:1276). Om en bilist inte lämnar företräde till en fotgängare på övergångsstället kan det leda till böter eller i värsta fall fängelse om det orsakar en olycka.

Rondeller

I rondeller gäller att trafik som redan befinner sig i rondellen har företräde framför trafik som är på väg att köra in i rondellen. Detta enligt 3 kap. 43 § i trafikförordningen. Vidare ska man köra i den högra filen om man ska ta första avfarten till höger, och i den vänstra filen om man ska ta andra eller senare avfarter. Om man ska byta fil i rondellen ska man använda blinkers och visa hänsyn till övrig trafik.

För att sammanfatta: vid övergångsställen ska bilister lämna företräde till fotgängare, och i rondeller har trafik som redan befinner sig i rondellen företräde framför trafik som är på väg att köra in i rondellen. Det är viktigt att följa dessa regler för att undvika olyckor och böter.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även