Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan man göra sina barn arvslösa i Sverige?

Fråga: Hur gör man för att göra sina barn arvslösa?

Svar från AI:

Hej!

I Sverige är det inte möjligt att helt göra sina barn arvslösa, eftersom de har rätt till en lagstadgad del av arvet, kallad laglott. Laglotten utgör hälften av den arvsandel som barnet skulle ha fått om det inte fanns något testamente. Detta skydd för barnens arvsrätt finns i Ärvdabalken (1958:637).

Testamente och begränsning av arv

Om du ändå vill begränsa dina barns arv kan du upprätta ett testamente där du fördelar ditt arv på ett annat sätt än vad lagen föreskriver. Du kan till exempel ge en större del av arvet till din make/maka, sambo eller någon annan närstående. Men det är viktigt att komma ihåg att barnen fortfarande har rätt till sin laglott, och de kan begära att få ut den om de anser att testamentet kränker deras rätt till laglotten.

Krav för att upprätta ett testamente

För att upprätta ett giltigt testamente måste vissa krav vara uppfyllda:

1. Testamentet ska vara skriftligt.
2. Det ska undertecknas av testatorn (personen som upprättar testamentet).
3. Det ska bevittnas av två ojäviga vittnen som samtidigt närvarar vid undertecknandet.

Det är också rekommenderat att ange datum för när testamentet upprättas och att det är frivilligt och utan påverkan från andra.

Sammanfattning

Det går alltså inte att helt göra sina barn arvslösa i Sverige, men genom att upprätta ett testamente kan du begränsa deras arv till laglotten. Det är viktigt att följa de formella kraven för att testamentet ska vara giltigt och att vara medveten om att barnen kan begära ut sin laglott om de anser att testamentet kränker deras rättigheter.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även