Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det bokföringsbrott att förstöra en verifikation i bolagets räkenskaper?

Fråga: Kamrer B har uppsåtligen förstört en verifikation av en bokföringspost i bolagets räkenskaper. Åtalad för bokföringsbrott invänder han dels att bolagets ställning kunde bedömas trots att verifikatet saknades och dels att han inte hade ställning som företrädare för bolaget och därför inte kan dömas för bokföringsbrott. Företagets vd och tillika styrelseordförande påstår sig ha varit helt omedveten om vad som hänt. Gör en straffrättslig bedömning av agerandet och ange lagrum om det finns.

Svar från AI:

Hej!

För att börja med, bokföringsbrott regleras i Brottsbalken 11 kap. 5 §. Brottet innebär att man som företrädare för ett företag inte följer bokföringslagen, vilket kan innebära att man inte bokför, bokför felaktigt eller förstör verifikationer.

Krav för bokföringsbrott

För att det ska vara fråga om bokföringsbrott krävs det att personen har agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det innebär att personen medvetet har brutit mot bokföringslagen eller varit vårdslös.

Kamrer B:s agerande

I det här fallet har Kamrer B uppsåtligen förstört en verifikation, vilket är ett brott mot bokföringslagen. Hans invändning att bolagets ställning kunde bedömas trots att verifikatet saknades är inte relevant. Lagen kräver att alla verifikationer ska bevaras, oavsett om de är avgörande för att bedöma bolagets ställning eller inte.

Kamrer B:s ställning i bolaget

Kamrer B:s invändning att han inte hade ställning som företrädare för bolaget är mer komplicerad. Bokföringsbrott kan endast begås av den som är företrädare för ett företag. Om Kamrer B inte var företrädare för bolaget kan han inte dömas för bokföringsbrott. Detta skulle behöva utredas vidare.

Företagets vd:s ansvar

Företagets vd och styrelseordförande har ett ansvar att se till att bokföringen sköts korrekt. Om vd:n var omedveten om Kamrer B:s agerande kan det vara svårt att döma honom för bokföringsbrott. Men om det kan bevisas att vd:n varit oaktsam, det vill säga att han borde ha vetat om Kamrer B:s agerande, kan han också hållas ansvarig.

Potentiella straff

Bokföringsbrott kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet är grovt, kan straffet bli fängelse i upp till sex år. Om Kamrer B döms för bokföringsbrott, kommer straffet att bestämmas utifrån hur allvarligt brottet bedöms vara.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även