Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit lurad på pengar vid aktieköp?

Fråga: Hej!
Två ”goda vänner” erbjöd mig att köpa aktier i ett USA företag i oljebranschen, Us Crude Oil And Gas LLC, med löfte att kunna sälja aktierna efter en tid. Jag köpte aktier för 190 000 kr och betalade genom en av männen. De har presenterat ett återköps avtal, som jag skrivit på om löfte att återköpet skulle göras senast 31.12.2022. I jan 2023 skrev de till mig att företaget inte har klarat av att fullfölja sina åtaganden. Efter det datumet har jag bett dom att skicka information, årsredovisning med balans och resultat från företaget. De har sedan dess inte återkommit fastän jag begärt detta två gånger. En av männen har en fastighet i min närhet och vet att han har varit där utan att kontakta mig. Man skyller på olika personliga saker. Nu känner jag att allting inte står rätt till och frågar därför hur jag ska bära mig åt, för att dels få kontakt med de båda och sedan erhålla de insatta pengarna. Mvh Tore

Svar från AI:

Hej Tore!

Det låter som en komplicerad situation du hamnat i. Om du misstänker att du blivit lurad på pengar vid aktieköp, finns det flera steg du kan ta för att försöka lösa situationen.

1. Kontakta personerna direkt

Först och främst, försök att kontakta personerna direkt igen. Skicka ett formellt brev eller e-post där du begär återbetalning av dina pengar och information om företaget. Be om ett svar inom en viss tidsram, till exempel två veckor.

2. Anmäl till Konsumentverket

Om du inte får något svar, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan du anmäla ärendet till Konsumentverket. De kan ge råd och vägledning, och om de anser att det finns skäl att misstänka att något brott har begåtts, kan de vidarebefordra ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

3. Anmäl till polisen

Om du misstänker att du blivit lurad, bör du också göra en polisanmälan. Det kan vara fråga om bedrägeri, vilket är ett brott enligt Brottsbalken (BrB) 9 kap. 1 §. Straffet för bedrägeri är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt, kan straffet bli fängelse i minst sex månader och högst sex år.

4. Kontakta en jurist

Det kan också vara en bra idé att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att utvärdera din situation och ge råd om vilka juridiska steg du kan ta. Om du har en rättsskyddsförsäkring kan kostnaden för juridisk rådgivning täckas av den.

5. Stäm dem i domstol

Om allt annat misslyckas, kan du överväga att stämma dem i domstol. För att göra det behöver du bevisa att de har brutit mot avtalet och att du har lidit en ekonomisk förlust på grund av det. Detta kan vara komplicerat och tidskrävande, och det är rekommenderat att du tar hjälp av en jurist.

Kom ihåg att det är viktigt att agera snabbt i den här typen av situationer. Ju längre tid som går, desto svårare kan det bli att få tillbaka dina pengar. Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även