Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer om man har skulder när man dör?

Fråga: Vad händer om man har skulder när man dör?

Svar från AI:

Hej!

När någon avlider och har skulder, övergår skulderna till den avlidnes dödsbo. Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder och förvaltas av dödsbodelägarna, som oftast är de efterlevande. Dödsbodelägarna ansvarar för att betala av skulderna med hjälp av dödsboets tillgångar.

Skulder och dödsboets betalningsansvar

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka skulderna, kan dödsboet ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Om skuldsanering beviljas, innebär det att dödsboet endast behöver betala en del av skulderna, och resten av skulderna avskrivs.

Dödsbodelägarna har normalt sett inte personligt ansvar för den avlidnes skulder, såvida de inte har gått i borgen eller på annat sätt åtagit sig att betala skulderna. Om dödsboet inte kan betala skulderna, kan dödsbodelägarna välja att avstå från arvet och därmed undvika att ta på sig skulderna.

Fördelning av tillgångar och skulder

Innan arvet fördelas mellan dödsbodelägarna, ska dödsboets skulder betalas. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna är betalda, fördelas dessa mellan dödsbodelägarna enligt arvsordningen och eventuellt testamente. Om det inte finns några tillgångar kvar, eller om skulderna överstiger tillgångarna, får dödsbodelägarna inget arv.

Sammanfattning

Om någon avlider med skulder, övergår skulderna till dödsboet. Dödsbodelägarna ansvarar för att betala skulderna med hjälp av dödsboets tillgångar, men har normalt sett inte personligt ansvar för skulderna. Om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka skulderna, kan dödsboet ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även