Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vem tillfaller pengar från bankkonto och ägodelar enligt testamente?

Fråga: Hej. Om det finns ett testamente efter en avliden där det står att person X ska erhålla allt bohag samt inre lösöre, och att person Y ska erhålla all övrig kvarlåtenskap, till vem av dessa personer tillfaller pengar från den avlidnes bankkonto? Och till vem tillfaller en bil och en husvagn? Person X är sambo och person Y är bröstarvinge om det spelar någon roll.

Svar från AI:

Hej!

Enligt svensk lag är det testamentet som styr hur den avlidnes tillgångar ska fördelas. I ditt fall, om testamentet uttryckligen anger att person X ska erhålla allt bohag och inre lösöre, och person Y ska erhålla all övrig kvarlåtenskap, så är det dessa instruktioner som gäller.

Pengar på bankkonto

Pengar på bankkonto räknas inte som bohag eller inre lösöre, utan som en del av den övriga kvarlåtenskapen. Därför skulle pengarna på bankkontot tillfalla person Y.

Bil och husvagn

En bil och en husvagn räknas inte heller som bohag eller inre lösöre, utan som en del av den övriga kvarlåtenskapen. Därför skulle bilen och husvagnen också tillfalla person Y.

Sambo och bröstarvinge

Att person X är sambo och person Y är bröstarvinge spelar ingen roll i detta sammanhang, eftersom det är testamentet som styr fördelningen av tillgångarna. Dock bör det noteras att en bröstarvinge har rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvet, oavsett vad som står i testamentet. Om testamentet skulle innebära att bröstarvingen får mindre än sin laglott, kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet.

Det är viktigt att notera att detta är en generell tolkning baserad på den information du har gett. I praktiken kan det finnas andra faktorer som påverkar fördelningen av tillgångarna, och det kan vara klokt att konsultera en jurist för att få en mer detaljerad bedömning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 1]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även