Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vem ärver fastigheten när båda makarna har gått bort samtidigt?

Fråga: Två makar har gått bort samtidigt. Maken har två bröstarvingar. hustrun har inga arvingar har inga arvingar. Maken har skrivit över sina tillgångar till hustrun, Varav en fastighet. Vem ärver fastigheten?

Svar från AI:

Hej!

När två makar går bort samtidigt och en av dem har bröstarvingar, så är det bröstarvingarna som ärver. I det här fallet, eftersom maken har två bröstarvingar, kommer de att ärva fastigheten.

Arvsrätten enligt svensk lag

Enligt svensk lag (Ärvdabalken) är det bröstarvingarna, det vill säga barnen, som ärver först. Om det inte finns några bröstarvingar, går arvet vidare till den avlidnes föräldrar, och om de inte lever, till deras barn, det vill säga den avlidnes syskon.

Överlåtelse av tillgångar

Om maken har skrivit över sina tillgångar till hustrun, inklusive fastigheten, så ägde hon dessa vid sin död. Men eftersom hustrun inte har några arvingar, och de båda makarna gick bort samtidigt, kommer dessa tillgångar att ingå i makens kvarlåtenskap. Detta innebär att makens bröstarvingar kommer att ärva dessa tillgångar.

Krav för att ärva

För att bröstarvingarna ska kunna ärva, måste de vara i livet vid tidpunkten för makens död. Om någon av bröstarvingarna har gått bort före maken, men har egna bröstarvingar (makens barnbarn), så är det dessa som ärver i stället.

Straff för att bryta mot arvsrätten

Det finns inga specifika straff för att bryta mot arvsrätten i Sverige. Men om någon försöker att på olagligt sätt ta över en avliden persons tillgångar, kan det leda till åtal för brott som till exempel bedrägeri eller stöld.

För att undvika eventuella tvister och missförstånd kring arv, är det alltid bäst att ta hjälp av en jurist eller en advokat som är specialiserad på arvsrätt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även