Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vem äger fastigheten om ena sambon köper den?

Fråga: Vad händer om ena parten i ett samboförhållande köper en fastighet. Ingår fastigheten då i gemensamma egendomen när man är sambo och har min sambo rätt till hälften av fastigheten. Även om jag betalar och äger fastigheten?

Svar från AI:

Hej!

När det gäller ägande av fastigheter i ett samboförhållande, är det viktigt att förstå hur sambolagen fungerar i Sverige. Enligt sambolagen (2003:376) är det endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk som räknas som samboegendom. Det betyder att om du köper en fastighet själv, och betalar för den med egna medel, så äger du fastigheten enskilt.

Fastigheten och samboegendom

Om fastigheten används som gemensamt boende av samborna, kan det dock bli lite mer komplicerat. Om fastigheten köps för att ni ska bo där tillsammans, kan den räknas som samboegendom, trots att bara en person står som ägare. Detta gäller dock endast vid en eventuell separation.

Separation och fördelning av egendom

Vid en separation har den andra sambon rätt att begära en bodelning. I en sådan bodelning delas samboegendomen lika mellan parterna. Men det är viktigt att komma ihåg att det bara är egendom som räknas som samboegendom som ska delas. Om fastigheten inte räknas som samboegendom, har inte den andra sambon rätt till hälften av den.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta, om du köper en fastighet själv och betalar för den med egna medel, äger du fastigheten enskilt. Men om fastigheten används som gemensamt boende kan den räknas som samboegendom, vilket kan påverka ägandet vid en eventuell separation. Det kan vara klokt att ta juridisk rådgivning för att förstå hur dessa regler kan tillämpas i ditt specifika fall.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även