Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer om jag lånar ut min bil till någon utan körkort?

Fråga: Vilka konsekvenser kan det få om jag lånar ut min bil till någon utan körkort och personen blir stoppad av polisen?

Svar från AI:

Hej!

Om du lånar ut din bil till någon som inte har körkort och personen blir stoppad av polisen, kan det få konsekvenser för både dig och personen som kör bilen.

För personen utan körkort:
– Om personen kör bil utan körkort kan det leda till böter eller fängelse i upp till sex månader enligt 3 kap. 3 § trafikbrottslagen. Straffet beror på omständigheterna kring händelsen och personens tidigare brottslighet.

För dig som lånat ut bilen:
– Om du lånat ut din bil till någon som du vet, eller borde ha vetat, saknar körkort kan du bli åtalad för olovlig körning enligt 3 kap. 9 § trafikbrottslagen. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader. Omständigheterna kring händelsen och din insikt om att personen saknade körkort kommer att påverka straffets storlek.

Det är alltså viktigt att vara försiktig med att låna ut sin bil till någon som inte har körkort, eftersom det kan få konsekvenser för både dig och personen som kör bilen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 5 Medel: 4.8]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även