Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer om entreprenörsföretaget går i konkurs och vår bostadsrättsförening sitter med en obetald revers?

Fråga: Vi är en nybildad Brf som har en interimsstyrelse som mer eller mindre kontrolleras av entreprenörsföretaget ”X”. X har enligt uppgifter köpt den största lägenheten men ej betalat den utan det ska finnas någon form av köpeavtal/revers. Nu har det snart gått 1 år och vi medlemmar har ännu ej fått ta över styrelseposterna i vår egen brf. X har nu blivit begärd i konkurs av en fordringsägare (en annan brf). Vad händer om X går i konkurs och vår brf sitter med en obetald revers för deras lägenhetsköp? Vi vet inte hur avtalet ser ut och interimsstyrelsen vill inte lämna utuppgifter om hur avtalet ser ut eller svara på några frågor kring detta. Revisorn har slutat och en styrelseledamot har avgått så det lyser röda varningslampor.

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex situation ni befinner er i. Om företaget ”X” går i konkurs och det finns en obetald revers för deras lägenhetsköp, kan det bli problematiskt för er bostadsrättsförening (Brf).

Revers och konkurs

En revers är ett skriftligt löfte om att betala en viss summa pengar. Om ”X” inte har betalat för lägenheten enligt reversen och går i konkurs, blir det svårt för er Brf att få betalt. I en konkurs betalas först prioritetsfordringar, som lön till anställda och skatter. Sedan betalas oprioriterade fordringar, som er revers. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att betala alla oprioriterade fordringar, får varje fordringsägare en procentuell andel av det som finns kvar.

Interimsstyrelsens ansvar

Interimsstyrelsen har ett ansvar att sköta föreningens affärer på ett korrekt sätt. Om de inte vill lämna ut information om avtalet eller svara på frågor, kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. Enligt bostadsrättslagen har medlemmarna rätt att granska föreningens handlingar. Om interimsstyrelsen vägrar att lämna ut information, kan ni överväga att ta juridisk hjälp för att tvinga fram informationen.

Konsekvenser för er Brf

Om ”X” går i konkurs och er Brf sitter med en obetald revers, kan det leda till ekonomiska problem för er förening. Ni kan bli tvungna att höja avgifterna för att täcka förlusten, eller så kan ni behöva sälja lägenheten för att få in pengar. Det kan också påverka föreningens kreditvärdighet, vilket kan göra det svårare att få lån i framtiden.

Åtgärder att vidta

Det är viktigt att ni agerar snabbt. Ta kontakt med en jurist som är specialiserad på bostadsrättsfrågor för att få råd om hur ni ska gå vidare. Ni kan också överväga att anmäla interimsstyrelsen till Hyres- och arrendenämnden om ni misstänker att de inte sköter sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även