Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad händer om entreprenörsföretaget går i konkurs och vår bostadsrättsförening sitter med en obetald revers?

Fråga: Vi är en nybildad Brf som har en interimsstyrelse som mer eller mindre kontrolleras av entreprenörsföretaget ”X”. X har enligt uppgifter köpt den största lägenheten men ej betalat den utan det ska finnas någon form av köpeavtal/revers. Nu har det snart gått 1 år och vi medlemmar har ännu ej fått ta över styrelseposterna i vår egen brf. X har nu blivit begärd i konkurs av en fordringsägare (en annan brf). Vad händer om X går i konkurs och vår brf sitter med en obetald revers för deras lägenhetsköp? Vi vet inte hur avtalet ser ut och interimsstyrelsen vill inte lämna utuppgifter om hur avtalet ser ut eller svara på några frågor kring detta. Revisorn har slutat och en styrelseledamot har avgått så det lyser röda varningslampor.

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex situation ni befinner er i. Om företaget ”X” går i konkurs och det finns en obetald revers för deras lägenhetsköp, kan det bli problematiskt för er bostadsrättsförening.

Revers och konkurs

En revers är ett skriftligt löfte om att betala en viss summa pengar. Om ”X” inte kan betala denna summa på grund av konkurs, kan bostadsrättsföreningen bli tvungen att försöka få tillbaka pengarna genom konkursboet. Detta kan vara en lång och komplicerad process, och det är inte säkert att ni får tillbaka hela beloppet.

Interimsstyrelsens roll

Interimsstyrelsen har ansvar för att sköta föreningens angelägenheter tills en ordinarie styrelse kan väljas. Om de inte vill lämna ut information om avtalet med ”X”, kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. Enligt bostadsrättslagen har medlemmarna rätt att granska föreningens handlingar, inklusive avtal och ekonomiska rapporter.

Konsekvenser för bostadsrättsföreningen

Om ”X” går i konkurs och inte kan betala sin skuld till föreningen, kan det få ekonomiska konsekvenser för föreningen. Det kan till exempel bli svårare att få lån, och det kan bli nödvändigt att höja avgifterna för medlemmarna för att täcka förlusten.

Vad ni kan göra

Det är viktigt att ni som medlemmar agerar. Ni kan begära en extra föreningsstämma för att diskutera situationen och eventuellt välja en ny styrelse. Om ni misstänker att interimsstyrelsen har agerat olämpligt, kan ni också anmäla detta till Hyresgästföreningen eller Bostadsrättsföreningen.

Det kan också vara en bra idé att ta juridisk hjälp för att navigera i denna komplexa situation. En advokat med erfarenhet av bostadsrättsfrågor kan hjälpa er att förstå era rättigheter och möjliga åtgärder.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även