Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad gäller vid fel på vara vid köp mellan två privatpersoner?

Fråga: Köp mellan 2 privatpersoner

Privatperson 1 köpte av privatperson 2 badrumsskåp och ett spegelskåp, dessa var i sin tur köpta från en auktionssida, privatperson 2 har aldrig testat om lampan i spegelskåpet fungerat, då dessa ej används av denne. Privatperson 1 säger att det är fel på spegelskåpet då det ej går att tända. Vad ska privatperson 2 göra, denne visste inte om att det var något fel alls på detta, då privatperson 2 aldrig använt detta? De har ej skrivit eller kommit överens om något avtal alls och i annonsen stod det enbart att de aldrig varit uppsatta eller använda.

Svar från AI:

Hej!

När det gäller köp mellan privatpersoner, så är det viktigt att förstå att konsumentköplagen inte gäller. Istället är det köplagen som gäller, och den är inte lika skyddande för köparen.

Ansvar för fel på varan

Enligt köplagen (3 kap. 19 §) har säljaren ansvar för fel som fanns på varan vid köptillfället. Men om säljaren inte kände till felet, och inte heller borde ha känt till det, kan säljaren inte hållas ansvarig. I det här fallet, om privatperson 2 inte visste om felet med lampan och inte heller hade någon anledning att misstänka att det fanns ett fel, kan privatperson 2 inte hållas ansvarig för felet.

Avsaknad av avtal

Att det inte finns något skriftligt avtal mellan privatperson 1 och 2 komplicerar saken något, men det ändrar inte på köplagens grundläggande principer. Om det inte finns något avtal som specificerar annat, gäller köplagens regler.

Reklamation och bevisbörda

Om privatperson 1 vill reklamera felet, måste denne kunna visa att felet fanns vid köptillfället. Detta kan vara svårt att bevisa, särskilt om det inte finns något skriftligt avtal. Dessutom har privatperson 1 enligt köplagen (20 §) en skyldighet att undersöka varan vid mottagandet. Om privatperson 1 inte gjorde det, kan denne ha förlorat rätten att reklamera felet.

Slutsats

Sammanfattningsvis, om privatperson 2 inte visste om felet med lampan och inte heller borde ha känt till det, kan privatperson 2 inte hållas ansvarig för felet. Om privatperson 1 vill reklamera felet, måste denne kunna visa att felet fanns vid köptillfället och att denne undersökte varan vid mottagandet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även