Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad bör man tänka på vid bouppteckning efter en anhörigs bortgång?

Fråga: Min pappa gick bort för några veckor sen och nu undrar jag vad man behöver tänka på när man göra vid en bouppteckning?

Svar från AI:

Hej!

Att förlora en anhörig är en svår tid och det finns mycket att tänka på. När det gäller bouppteckning finns det några viktiga saker att ha koll på. Här kommer en översikt över vad du bör tänka på:

Tidsram för bouppteckning

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. Om det finns särskilda skäl kan man ansöka om anstånd hos Skatteverket för att få mer tid.

Samla information om tillgångar och skulder

För att göra en bouppteckning behöver du samla information om den avlidnes tillgångar och skulder. Det kan vara bankkonton, värdepapper, fastigheter, fordon, lån och andra skulder. Det är viktigt att få en så komplett bild som möjligt av den avlidnes ekonomi.

Värdering av tillgångar

Tillgångarna i dödsboet ska värderas. Det kan vara bra att ta hjälp av en auktoriserad värderingsman för att få en korrekt värdering av till exempel fastigheter och värdefulla föremål.

Upprätta bouppteckningshandling

När du har samlat all information och värderat tillgångarna ska en bouppteckningshandling upprättas. Handlingen ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder samt deras värde. Bouppteckningen ska undertecknas av två personer, som kallas för bouppteckningsförrättare. De behöver inte vara jurister, men de ska vara oberoende och opartiska.

Inskickande av bouppteckning till Skatteverket

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket senast en månad efter att den har upprättats. Skatteverket granskar handlingen och om allt är korrekt får du ett bouppteckningsbevis. Detta bevis behövs för att kunna hantera den avlidnes tillgångar och skulder, till exempel för att sälja en fastighet eller fördela arvet.

Fördelning av arvet

När bouppteckningen är klar och du har fått bouppteckningsbeviset kan arvet fördelas mellan dödsbodelägarna, det vill säga de personer som har rätt till arvet enligt lag eller testamente. Om det finns flera dödsbodelägare kan det vara bra att upprätta ett arvskifte, där man kommer överens om hur arvet ska fördelas.

Det är mycket att tänka på vid en bouppteckning och det kan vara bra att ta hjälp av en jurist eller en begravningsbyrå som kan guida dig genom processen. Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även