Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad är dina rättigheter som övertalig vid sjukskrivning och tillsvidareanställning?

Fråga: Jag är sjukskriven och har en tillsvidare anställning i kommunen. Min chef har tillsvidare anställt vikarien på min tjänst. Jag har kortade anställningstid än vikarien och nu är jag övertalig. Vad har jag för rättigheter?

Svar från AI:

Hej!

Först och främst, det är viktigt att veta att som tillsvidareanställd har du starka rättigheter enligt svensk arbetsrätt. Om du blir övertalig, det vill säga att ditt arbete inte längre behövs, ska arbetsgivaren följa vissa regler.

Regler vid övertalighet

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS), ska arbetsgivaren först försöka omplacera dig till en annan tjänst inom företaget. Om det inte finns någon annan tjänst du kan ta, eller om du inte är kvalificerad för de tjänster som finns, kan arbetsgivaren gå vidare med uppsägning.

Turordningsregler

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller turordningsregler. Dessa regler innebär att de som har varit anställda längst ska vara de sista att sägas upp. Om du har kortare anställningstid än vikarien, kan det vara så att du blir uppsagd först. Men det finns undantag. Om du har tillräcklig kompetens för att utföra ett annat jobb inom företaget, kan du ha rätt att behålla din anställning.

Särskilt skydd vid sjukskrivning

Om du är sjukskriven har du ett särskilt skydd mot uppsägning. Enligt LAS får en arbetsgivare inte säga upp en anställd på grund av sjukdom under de första 90 dagarna av sjukskrivningen. Efter 90 dagar kan arbetsgivaren säga upp en anställd på grund av sjukdom, men bara om det är osannolikt att du kommer att kunna återgå till arbete inom en överskådlig framtid.

Sammanfattning

Som tillsvidareanställd har du starka rättigheter vid övertalighet. Arbetsgivaren måste följa turordningsregler och försöka omplacera dig innan uppsägning kan ske. Dessutom har du ett särskilt skydd mot uppsägning om du är sjukskriven. Om du känner att dina rättigheter inte har respekterats, kan du överväga att ta kontakt med ett fackförbund eller en jurist för att få råd om din specifika situation.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även