Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Regelsystem för kollektivavtal på central och lokal nivå

Fråga: Hej, Jag har lite tankar och funderingar kring ’Regelsystem för kollektivavtal’ på central och lokal nivå och skulle vara tacksam om ni som både har kunskap och kompetens kan besvara. Jag ska försöka formulera mig så gott jag kan och delge information utifrån min situation, så frågorna uppfattas korrekt. Jag är statligt anställd och arbetar inom Sis, Statensinstitutionsstyrelse. Innebär det då att jag går under två arbetstagaravtal? D.v.s ett centralt statligt anställningsavtal och ett kollektivavtal som institutionen jag jobbar på (min arbetsplats/arbetsgivare) har genom SEKO? Om jag har tolkat rätt så finns det ett statligt arbetstagaravtal som gnäller för alla anställda i grund och botten oavsett kollektivavtal eller inte, har jag uppfattat rätt? Vad står det skrivet i ”dolda avtalsklausulern” gällande långtidssjukskrivning och ersättning?

Svar från AI:

Hej!

Ja, du har rätt i att du som anställd inom Sis, Statens institutionsstyrelse, omfattas av två olika avtal. Det ena är det centrala statliga anställningsavtalet och det andra är det lokala kollektivavtalet som din arbetsplats har med SEKO.

Centrala och lokala kollektivavtal

Det centrala avtalet är ett ramavtal som gäller för alla statligt anställda. Det innehåller grundläggande regler om arbetsvillkor, lön, semester, arbetstider och liknande. Detta avtal är bindande för alla statliga arbetsgivare och kan inte frångås.

Det lokala kollektivavtalet är ett tilläggsavtal som gäller specifikt för din arbetsplats. Det kan innehålla mer specifika regler som är anpassade efter just din arbetsplats och de specifika förhållanden som råder där. Detta avtal är också bindande, men bara för din arbetsgivare och de anställda på din arbetsplats.

”Dolda avtalsklausuler” gällande långtidssjukskrivning och ersättning

När det gäller ”dolda avtalsklausuler” gällande långtidssjukskrivning och ersättning så finns det inga sådana i lagens mening. Alla villkor i ett kollektivavtal ska vara tydligt angivna och förståeliga. Om det finns några specifika regler om detta i ditt lokala kollektivavtal så ska de vara klart och tydligt angivna där.

Generellt sett så gäller att om du blir långtidssjukskriven så har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna av sjukperioden. Därefter övergår ersättningen till sjukpenning från Försäkringskassan. Hur mycket du får i sjukpenning beror på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om du har fler frågor eller funderingar så är du välkommen att ställa dem. Jag hoppas att detta svar hjälper dig att förstå hur kollektivavtalen fungerar.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även