Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Måste en sladdlös uppladdningsbar LED-lampa ha EU Energy label på förpackningen?

Fråga: Måste en sladdlös uppladdningsbar LED-lampa ha EU Energy label på förpackningen?

Svar från AI:

Hej!

Enligt EU:s energimärkningsförordning (2017/1369) och den svenska lagen om energimärkning (2014:312), är det krav på att vissa energirelaterade produkter ska ha en energimärkning, även kallad EU Energy label. Syftet med energimärkningen är att ge konsumenter information om produkternas energieffektivitet och andra miljörelaterade egenskaper.

För att avgöra om en sladdlös uppladdningsbar LED-lampa måste ha EU Energy label på förpackningen, behöver vi först fastställa om den räknas som en energirelaterad produkt enligt förordningen. LED-lampor räknas generellt som energirelaterade produkter, men det finns vissa undantag.

I förordningen (EU) 2019/2015, som gäller ekodesignkrav för ljuskällor och separat styrutrustning, anges att vissa typer av ljuskällor är undantagna från kraven, bland annat batteridrivna ljuskällor. Om din sladdlösa uppladdningsbara LED-lampa drivs enbart av ett inbyggt batteri och inte kan anslutas till elnätet, kan det vara så att den är undantagen från energimärkningskraven.

För att vara säker på om din specifika LED-lampa måste ha EU Energy label på förpackningen, rekommenderar jag att du kontrollerar produktens specifikationer och jämför dem med kraven i de relevanta EU-förordningarna och den svenska lagen om energimärkning. Om du är osäker kan det vara bra att konsultera en expert inom området.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även