Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan skulder överföras till en ideell förening om jag agerade på dess vägnar?

Fråga: Hello,I have initiated legal proceedings against an ideell förening,/NGO, having a tvistemål in court. As a board member of the NGO, I was tasked, due to my position and administrative responsibilities, with providing accommodation for students who came to work at our office and did not have personal identification numbers. I was asked to sign rental contracts for four apartments in my name on behalf of the NGO. A written contract was drafted and signed by the NGO, affirming that the organization would cover the rent. Despite the contracts remaining in my name, several rental payments were made directly from the NGO to the landlord, until they abruptly ceased. Consequently, there is 250,000 SEK of unpaid rent owed to the landlord due to the NGO’s non-payment. The NGO has accrued debts to Skatteverket, and it is highly likely it will be declared bankrupt. While I understand that I may not recover the unpaid rent due to the NGO’s financial situation, I question whether these debts can be transferred to the NGO since I acted on its behalf. What could be the potential outcome of this case? We had a muntlig förberedelse (oral preparation), but no agreement was reached. If I choose to withdraw my case now, would I still be required to cover any legal costs? What can I do? Kind regards, Adriana

Svar från AI:

Hej Adriana!

Det är en komplex situation du befinner dig i. Generellt sett, om du har skrivit under hyreskontrakten i ditt eget namn, är du juridiskt ansvarig för betalningen av hyran, oavsett om du agerade på uppdrag av en ideell förening.

Överföring av skulder till ideell förening

Enligt svensk lag kan skulder inte automatiskt överföras från en individ till en ideell förening, även om individen agerade på föreningens vägnar. Detta beror på att en ideell förening är en separat juridisk enhet. Om det finns ett skriftligt avtal mellan dig och föreningen där det står att föreningen ska betala hyran, kan du potentiellt använda det som bevis för att föreningen är skyldig dig pengar. Men om föreningen går i konkurs, kan det bli svårt att få tillbaka pengarna.

Potentiella utfall

Om du väljer att fortsätta med rättsprocessen och vinner, kan domstolen besluta att föreningen är skyldig att betala dig för de obetalda hyrorna. Men om föreningen är på väg att bli insolvent, kanske du inte får tillbaka pengarna. Om du förlorar, kan du bli ansvarig för både dina egna och föreningens rättegångskostnader.

Återkallande av rättsprocess

Om du väljer att dra tillbaka ditt mål, skulle du normalt inte behöva betala föreningens rättegångskostnader. Men du kan fortfarande vara ansvarig för dina egna juridiska kostnader.

Vad du kan göra

Det bästa du kan göra just nu är att konsultera med en juridisk rådgivare som är specialiserad på civilrätt och ideella föreningar. De kan ge dig råd om hur du bäst hanterar situationen och vilka dina alternativ är. Du kan också överväga att kontakta Konsumentverket eller en konsumentrådgivare för mer information och råd.

Observera att detta är allmän information och inte juridisk rådgivning. Varje situation är unik och det är bäst att konsultera med en juridisk expert för att få råd som är specifikt anpassat till din situation.

Vänliga hälsningar.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även