Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan min syster tvinga fram en försäljning av vårt gemensamma arv för att betala sina skulder?

Fråga: I samband med min fars död ärvde min syster och jag hans hus. Nu vill hon bjuda ut det till tvångsförsäljning för att betala sina privata skulder och lån hon har tagit på huset, men jag har ännu inte fått det lösöre och pengar som rätteligen tillhör mig i samband med arvet. Kan hon göra så?

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex situation du beskriver. Enligt svensk lag kan en samägare till en fastighet begära att fastigheten ska säljas, men det finns vissa undantag och förutsättningar som måste vara uppfyllda.

Regler om tvångsförsäljning

Enligt Jordabalkens 4 kapitel 19 § kan en samägare till en fastighet begära att fastigheten ska säljas. Detta kallas för en offentlig auktion, eller tvångsförsäljning. Men det finns vissa undantag. Om det till exempel skulle vara oskäligt att sälja fastigheten, kan tingsrätten besluta att inte tillåta försäljningen. Det kan vara fallet om du till exempel bor i huset och inte har någon annan bostad.

Skulder och lån

Om din syster har tagit lån på huset, och inte kan betala tillbaka lånet, kan banken begära att huset ska säljas för att betala tillbaka lånet. Men det är inte säkert att banken får rätt till hela försäljningsbeloppet. Om du också äger en del av huset, har du rätt till en del av försäljningsbeloppet.

Arvet och lösöret

När det gäller ditt arv och lösöret, bör du få ut det som rätteligen tillhör dig. Om din syster inte ger dig det du har rätt till, kan du vända dig till tingsrätten och begära att få ut det du har rätt till. Enligt Ärvdabalkens 23 kapitel 1 § har du rätt att få ut det du har rätt till från arvet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan din syster begära att huset ska säljas, men det finns vissa undantag och förutsättningar som måste vara uppfyllda. Om hon har tagit lån på huset och inte kan betala tillbaka det, kan banken begära att huset ska säljas. Men du har rätt till en del av försäljningsbeloppet. Och du har rätt att få ut det du har rätt till från arvet. Om du inte får det du har rätt till, kan du vända dig till tingsrätten.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även