Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan man ansöka om lån under skuldsanering?

Fråga: Kan man ansöka om lån med pågående skuldsanering eller krävs det att man väntar tills skuldsaneringen är avslutad?

Svar från AI:

Hej!

Det är i princip inte möjligt att ansöka om lån när man har en pågående skuldsanering. Skuldsanering innebär att man har fått en plan för att betala av sina skulder under en viss tid, oftast fem år. Under denna period är det mycket svårt att få beviljat lån, eftersom långivare ser en person med skuldsanering som en hög risk.

Enligt skuldsaneringslagen (2016:675) ska den som har beviljats skuldsanering fullgöra sina betalningsåtaganden enligt den fastställda skuldsaneringsplanen. Det innebär att man ska fokusera på att betala av sina befintliga skulder och inte ta på sig nya skulder under skuldsaneringsperioden.

Det är dock viktigt att notera att om du har en mycket stark ekonomisk situation och kan visa att du har en stabil inkomst samt en låg skuldsättning, kan det i vissa fall vara möjligt att ansöka om lån. Men det är mycket ovanligt och det är oftast bättre att vänta tills skuldsaneringen är avslutad innan man ansöker om nya lån.

Sammanfattningsvis är det generellt sett inte möjligt att ansöka om lån under en pågående skuldsanering. Det bästa är att fokusera på att betala av sina befintliga skulder enligt skuldsaneringsplanen och ansöka om lån när skuldsaneringen är avslutad.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även