Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan man anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige?

Fråga: kan man anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier?

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är absolut möjligt att anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige. Diskriminering är olagligt enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och det gäller alla samhällsområden, inklusive ideella föreningar.

Diskriminering

Diskriminering kan ta flera former, inklusive direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Direkt diskriminering innebär att någon behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Repressalier

Repressalier är när någon straffas för att de har påtalat eller motverkat diskriminering. Det kan till exempel vara att någon blir utesluten från en förening för att de har klagat på diskriminering.

Anmälan

Om du tror att du har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier av en ideell förening, kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Straff

Om en ideell förening döms för diskriminering kan de bli skyldiga att betala diskrimineringsersättning till den person som har blivit diskriminerad. Diskrimineringsersättningen är till för att kompensera för kränkningen och för att det ska vara ett avskräckande straff för den som har diskriminerat.

För att en ideell förening ska kunna dömas för diskriminering eller repressalier, måste det finnas bevis för att diskrimineringen eller repressalierna har ägt rum. Det kan till exempel vara vittnesmål, dokumentation eller inspelningar.

Så, för att svara på din fråga, ja, du kan definitivt anmäla en ideell förening för diskriminering och repressalier i Sverige.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även