Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan jag göra min fru arvlös?

Fråga: Hur gör jag min fru arvlös?

Svar från AI:

Hej!

Att göra din fru arvlös är inte möjligt enligt svensk lag, eftersom det finns en grundläggande rätt för en make/maka att ärva sin avlidne make/maka. Detta kallas för ”arvsrätt” och är reglerat i Ärvdabalken (1958:637). Enligt lagens bestämmelser har en make/maka rätt till hälften av den gemensamma egendomen, samt en laglott som motsvarar hälften av den arvslott som skulle ha tillfallit maken/makan om det inte funnits något testamente.

Det finns dock möjlighet att begränsa din frus arv genom att upprätta ett testamente där du fördelar din kvarlåtenskap på ett annat sätt än vad lagen föreskriver. Det är viktigt att tänka på att din fru ändå har rätt till sin laglott, vilket innebär att du inte kan testamentera bort hela din kvarlåtenskap till någon annan. Om du vill begränsa din frus arv så mycket som möjligt, kan du testamentera bort den del av din kvarlåtenskap som överstiger hennes laglott.

För att upprätta ett testamente som är juridiskt bindande krävs att vissa formella krav uppfylls. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två ojäviga vittnen. Det är rekommenderat att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att testamentet uppfyller alla krav och blir giltigt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även