Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan förseningsvite utgå om hantverkaren skadar en inköpt detalj och försenar entreprenaden?

Fråga: Hantverkare enligt standard hantverkare tal. Förseningsvite inskrivet i avtal. Hantverkare skadar av oss inköpt detalj,som måste nybeställas och i och med leveranstid så blir entreprenaden försenad. Skall vite utgå?

Svar från AI:

Hej!

Om det finns ett förseningsvite inskrivet i avtalet mellan er och hantverkaren, kan det bli aktuellt att betala vite om entreprenaden blir försenad. För att vite ska utgå måste vissa krav vara uppfyllda.

Krav för förseningsvite

För att förseningsvite ska utgå måste följande krav vara uppfyllda:

1. Förseningen måste bero på hantverkaren. Om hantverkaren skadar en detalj som ni har köpt och detta leder till att entreprenaden blir försenad, kan det anses vara hantverkarens ansvar.

2. Förseningen måste vara av betydelse. Om förseningen är mycket kort och inte påverkar er på något betydande sätt, kan det vara svårt att kräva förseningsvite.

3. Avtalet måste innehålla en klausul om förseningsvite. Om det inte finns någon sådan klausul i avtalet, kan ni inte kräva förseningsvite.

Bedömning av situationen

Om hantverkaren har skadat en detalj som ni har köpt och detta har lett till att entreprenaden blir försenad, kan det vara möjligt att kräva förseningsvite enligt avtalet. Det är dock viktigt att bedöma situationen utifrån de krav som nämns ovan.

Om ni anser att förseningsvite ska utgå, bör ni först diskutera situationen med hantverkaren och försöka komma överens om en lösning. Om ni inte kan komma överens, kan ni överväga att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få en bedömning av situationen.

Det är viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och att det kan finnas fler faktorer som påverkar om förseningsvite ska utgå eller inte. Det kan därför vara klokt att rådgöra med en jurist eller konsumentvägledare för att få en mer detaljerad bedömning av er situation.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även