Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en BEA-anställd med LSS-stöd avslutas efter 23 års anställning?

Fråga: Kan kommunen avsluta en BEA anställd efter 23 års anställning, och arbetaren ingår under LSS pga hjärnskada?

Svar från AI:

Hej!

Det är en komplex fråga som berör flera lagar och regler. I Sverige skyddas anställda av Lagen om anställningsskydd (LAS), och personer med funktionsnedsättning kan ha ytterligare rättigheter genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Anställningsskydd

Enligt LAS kan en anställning avslutas av arbetsgivaren endast på saklig grund. Det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Efter 23 års anställning har den anställda starkt anställningsskydd och kan inte avskedas utan mycket starka skäl.

LSS-stöd

Om en person har rätt till stöd enligt LSS på grund av en funktionsnedsättning, kan det ge ytterligare skydd. LSS är till för att säkerställa att personer med omfattande funktionsnedsättningar kan leva ett ”gott liv”. Det kan innebära rätt till särskilt stöd på arbetsplatsen.

BEA-anställning

En BEA-anställning är en särskild form av anställning för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att arbetsgivaren får bidrag för att anställa personen. Om en BEA-anställd avskedas kan det krävas särskilda skäl, och det kan vara svårare att avskeda en BEA-anställd än en vanlig anställd.

Sammanfattning

Så, för att svara på din fråga: Det är inte omöjligt att en BEA-anställd med LSS-stöd avslutas efter 23 års anställning, men det krävs starka, sakliga skäl. Det kan vara svårare att avskeda en BEA-anställd än en vanlig anställd, och om personen har rätt till stöd enligt LSS kan det ge ytterligare skydd. Varje situation är unik och det kan vara klokt att söka juridisk rådgivning i det specifika fallet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även