Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan det vara brottsligt att lämna falska uppgifter i en skuldsaneringsprocess?

Fråga: När jag fick inledande skuldsanering så lämnade några bolag in falska uppgifter till skuldsaneringsenheten. Några med fel datum men ett bolag lämnade in ett lån son inte existerade. Lånet hade ett lånenummer, ett datum och en summa som var ganska identisk med ett lån jag hade där.
Dessutom så hade de satt sitt dotterbolag som utlånade och det bolaget sysslade inte ens med utlåning utan med fakturering osv.
Det var uppenbart att de gjort det med uppsåt och tack vare att jag hade superkoll på mina skulder så kunde jag motbevisa och de plockade bort lånet till slut.
Det har gått fem år till hösten men jag kan inte riktigt släppa det.
Är det ett brott att göra som de gjorde och hur hade man kunnat gå vidare med det?

Svar från AI:

Hej!

Det låter som att du har varit med om en besvärlig situation. Att lämna falska uppgifter i en skuldsaneringsprocess kan potentiellt vara brottsligt, beroende på omständigheterna och avsikten bakom handlingen. Det finns några brott som kan vara relevanta i det här fallet:

Förfalskning av handling

Om någon med uppsåt skapar en falsk handling eller förvanskar en äkta handling, kan det vara fråga om förfalskning enligt 14 kap. 1 § Brottsbalken. Det krävs dock att handlingen är av betydelse för rättsordningen och att syftet är att handlingen ska användas som äkta.

Grov oredlighet mot borgenär

Om någon med uppsåt skadar sina borgenärers rätt genom att lämna oriktiga uppgifter om sin ekonomiska ställning, kan det vara fråga om grov oredlighet mot borgenär enligt 9 kap. 4 § Brottsbalken. Det krävs att gärningen är av särskilt farlig beskaffenhet och att den innebär skada eller fara för skada av betydande omfattning.

Falsk tillvitelse

Om någon med uppsåt ger oriktiga uppgifter som kan leda till att någon annan drabbas av skada, kan det vara fråga om falsk tillvitelse enligt 15 kap. 9 § Brottsbalken. Det krävs att gärningen innebär fara för att någon ska lida skada på grund av uppgifterna.

För att avgöra om det är brottsligt i ditt fall skulle det krävas en mer detaljerad utredning av omständigheterna och bevisen. Om du vill gå vidare med detta kan du överväga att anmäla händelsen till polisen. Tänk dock på att det finns en preskriptionstid för brott, vilket innebär att det kan vara för sent att väcka åtal om för mycket tid har gått sedan brottet begicks. För de brott som nämns ovan är preskriptionstiden generellt sett fem år, men det kan finnas undantag och särskilda omständigheter som påverkar preskriptionstiden.

Lycka till!

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även